Mesmerizing bloom

MUST HAVE

SASI Alcohol spray card

SASI Alcohol spray card

SASI BRAND

SASI Alcohol spray card

69 ฿
  • แอลกอฮอล สเปรย์ ผลิตจากโรงงานคุณภาพ มี อย.รับรอง
  • Food grade สามารถฉีดพ่นจานช้อนส้อม และพื้นผิวต่างๆ ได้ด้วยนะคะ
  • อ่อนโยนต่อผิว
  • กลิ่นลาเวนเดอร์อ่อนๆ ไม่ฉุนฉีดได้ตลอดค่ะ

AW20 COLLECTION

AL FRESCO

WE INSTAGRAM